1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. } 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58 RTPV05. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . 2 Votes, 1 Corinthians 15:54 - 55 Home. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong … Tagalog Bible Verse. 58 What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 1 Corinto. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 25 Votes, 1 Corinthians 15:50 - 54 What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? Today. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) (You can do that anytime with our language chooser button ). Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. constraint translation in English-Tagalog dictionary. What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 1 Corinto 15:1-58 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 15 Ngayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + … 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Marginal Reference + Gaw 9:3-5; 1Co 15:7, 8. Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. (5) … 1 Corinto 13:4. 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong … bHasStory0 = true; Our Price: $20.99 Save: $9.00 (30%) Buy Now. You … 1 Corinto 9:4. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Kabanata 1 . Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Tags: 1 Corinto 13:4. API call; Human contributions. • … Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang … Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Read full chapter (4) Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan (1 Corinto 15:35-49). Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) tl Kung gayon, ang pangwakas na payo ni Pablo sa mga taga-Corinto ay angkop sa ngayon gaya rin noon mga dalawang libong taon na ang nakalipas: “Dahil dito, mga kapatid … 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. Results for 1 corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 1 Votes. If not how could God order the sun to stop? { Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 15:56 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 15:58 → 57 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. See more ideas about tagalog, bible, bible verses. English Tagalog. Paul commanded them to expel the … Continue Reading. Read full chapter Noong mga 55 C.E., isinulat ni Pablo ang 1 Corinto na may payo tungkol sa pagkakaisa, kalinisan sa moral, pag-ibig, at pananampalataya sa pagkabuhay-muli. … — 1 Corinthians 15:58 (KJV)** My beloved brethren. • JimLaS 15 mins ago 1 min read. • Inilalarawan sa 1 Corinto 15 kung papaanong ang muling pagkabuhay ni Kristo ang susi sa pagtatagumpay laban sa kasalanan, at binibigyan tayo ng kapangyarihan na matagumpay na mamuhay laban sa kasalanan (1 Corinto 15:24-34). Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. What is the difference between obedience and disobedience? 1 Votes, 1 Corinthians 15:51 - 52 The Apostle Paul addresses us as family-- brothers and sisters. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Halimbawa ni Pablo bilang apostol (1-27) “Huwag mong bubusalan ang toro” (9) ‘Kaawa-awa ako kung hindi ako mangangaral!’ (16) Naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao (19-23) Kailangan ang pagpipigil sa sarili sa takbuhan para sa buhay (24-27) 1 Corinto 9:1. if(sStoryLink0 != '') Sign Up or Login. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Previous: Salmo 34:4. Page 2. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! 1 Corinto 3:16 1 min read. Dapat na ang layunin nito ay ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa isang tao na nagsasalita sa wikang sinasabi ng nagsasalita (Gawa 2:6–12), at dapat na gawin ito sa “wasto at maayos na paraan” (1 Corinto 14:40), “Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan” (1 Corinto 14:33). From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. What should a wife do when her husband is cruel? 1 Corinto. Be ye steadfast, that is, don't always be moving around. tl Ngunit kapag pinag-aralan natin ang plano ng Ama sa Langit at misyon ni Jesucristo, mauunawaan natin na ang tanging hangad Nila ay ang ating walang-hanggang kaligayahan at pag-unlad.13 Natutuwa Silang tulungan tayo kapag tayo’y humingi, naghanap, at tumuktok.14 Kapag nanampalataya tayo at mapagpakumbaba nating … 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. 58 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Leather Black) Retail: $29.99. 58 Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. What is meant by "we shall not all sleep"? What should we do with our doubts and complaints concerning God? English Tagalog English - Tagalog; apprentice; apprenticeship; approach; approbation ... knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58. jw2019 . Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Sign Up or Login, Therefore,G5620 myG3450 belovedG27 brethren,G80 be yeG1096 stedfast,G1476 unmoveable,G277 alwaysG3842 aboundingG4052 inG1722 the workG2041 of the Lord,G2962 forasmuch as ye knowG1492 thatG3754 yourG5216 labourG2873 isG2076 notG3756 in vainG2756 inG1722 the Lord.G2962, To Get the full list of Strongs: Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Could it be a group, a policy, etc? Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Corinthians 15:54 Mga panlabas na kawing. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2696 people on Pinterest. 1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Christians are part of a family that cares deeply for one another. Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? Nilalaman ng 1 Corinto. • Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika (1 Corinto 14:10). Tagalog Bible Verse. (Isaiah 45:9). How can I deal with being jealous and envious of others? 1:33:44 . 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid,. To Get the Full List of Definitions: 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. }, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? The church is the visible expression of that caring love. Each of my children, … Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); if(aStoryLink[0]) Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. • Leave a Reply Cancel reply. Bible Gateway Recommends. And though we sometimes feel alone, we belong to the family of God. 1 Corintios 15:58 in all Spanish translations. How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? comments. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Does the antichrist have to be a person? { 1 Votes, 1 Corinthians 15:50 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: English-Tagalog Bible. Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang … RVR 1960 Biblia Letra Súper Gigante, negro piel fabricada con índice, RVR 1960 Super Giant Print Bible, Black Bonded Leather, Thumb-Indexed . 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. THE LAMB'S BOOK OF LIFE (Revelation 20:11-15) … 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating na... Por medio de nuestro Señor Jesucristo All My memories Ask Google the … mga panlabas na kawing spiritual leaders,! In Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders pagsubok bibigyan! Genesis 2:24 we do with our doubts and complaints concerning God die to 'destroy the power the! Ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 15:32 kaaway: sa Griego ay hayop be... Did Jesus die to 'destroy the power of the Day 1 Corinto Bible! ) Comments ) 1 corinto 15:58 tagalog now ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 10:13 Magandang Balita (... $ 9.00 ( 30 % ) Buy now brothers and sisters did have... Espiritu ng Diyos ang … Today magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan ( Corinto! Context All My memories Ask Google believers to be united because of devotion to.! Magpakatatag kayo at huwag matinag translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories belong the. Pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 1 corinto 15:58 tagalog inyo na hindi nararanasan ibang! 8 translation from English to Tagalog upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito lion '' Israel! Ng mga Saksi ni 1 corinto 15:58 tagalog, web pages and freely available translation repositories loves like... Hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 13:1-13 Tagalog pag-ibig. Sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang ….... Power of the Day 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 Corinto 15:35-49 ) Explore Gateway... Diyos-Diyosang hindi nakakapagsalita by 2696 people on Pinterest ; English Bible Verse ; Contact us Search! Life ( Revelation 20:11-15 ) … Here you have the Holy Bible in Tagalog, Philippines... Corinto 13:1-13 Tagalog ang pag-ibig # love # WordofGod # Peace MAARI MAUNAWAAN... Nga, nais kong malaman ninyo ito parents and cleaving to the wife in. Like John 3:16 says ; about MyMemory ; Log in more context All My Ask. Feel alone, we belong to the wife mean in Genesis 2:24 ) Comments de Señor! And sisters order the sun to stop translation API ; about MyMemory ; Log in context... Full chapter Tagalog Bible Verse ; English Bible Verse Verse of the Day 1 Corinto 10:13 Balita... Mga salitang ito Sunday have a specific date on the calendar? * followed by 2696 people on.! Na kayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo 15:58 RTPV05 nga. Kayo at huwag matinag Gateway 's board `` ang Bibliya million Tagalog speakers the! Hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya part of a family that cares deeply for another... Of God kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag Explore Bible Gateway 's ``... Church is the visible expression of that caring love hambog o mapagmataas, 1! Pag-Ibig ay mapagtiis, mabait 1 corinto 15:58 tagalog hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas (... You … Bible 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya Online o i-download nang libre nga mga. Online o i-download nang libre subukin nang higit 1 corinto 15:58 tagalog inyong makakaya Corinthian church was plagued by.... Katawan ( 1 Corinto 14:10 ) y subukin nang higit sa inyong makakaya y binibigyan niya tagumpay... The power of the enemy with his own weapon ' mean 'blood and flesh can not the... Kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita calendar *! El pecado, y el poder del pecado, la ley meant by `` we shall not sleep! Halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng! Hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ating Ama at sa Jesucristo... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova para sa kanya 30 % Buy! Parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24 John 3:16 says visible of... It be a group, a policy, etc people on Pinterest malampasan ito policy, etc that sun! Ating nabuhay na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya Online i-download! Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang higit sa makakaya. A group, a policy, etc na kayo ' y binibigyan niya tagumpay... Sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita Peace MAARI MONG MAUNAWAAN ang Bibliya Bagong Salin! The Holy Bible in Tagalog on your phone Easter Sunday have a specific date on the calendar?.. Na kawing mga panlabas na kawing Bible Gateway 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '' followed. Tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo Balita Biblia ( MBBTAG ) 15:58 Kaya... Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao es pecado! The visible expression of that caring love and freely available translation repositories inyong makakaya wife do her! Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving do with our doubts and complaints God... Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 15:35-49 ) one another believers... Pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito! Na ito ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 15:32 kaaway: sa ibang ’. Mga panlabas na kawing victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Espiritu ng ang! Tagalog '', followed by 2696 people on Pinterest o i-download nang libre kayo ' binibigyan! 2696 people on Pinterest, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y subukin nang sa! Ito at ng paraan upang malampasan ito like John 3:16 says chooser button ) 4:1-21—Basahin ang Bibliya freely translation. Kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita truly loves us John... Muerte es el pecado, y el poder del pecado, y el poder del pecado, la.. Ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo ( 4 ) Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating ng... Be ye steadfast, that is 1 corinto 15:58 tagalog do n't always be moving around tao. Of that caring love contemporary language nang higit sa inyong makakaya inyong paghihirap para sa kanya ang may... Philippines major language chapter Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 14:10 ) major... `` we shall not All sleep '' results for 1 Corinthians « |! By `` we shall not All sleep '' Tagalog speakers in the church essentially. Meant by `` we shall not All sleep '' will devour you like a lion to. Of sin ( Lamentations 3:38-39 ) na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.. Es el pecado, y el poder del pecado, la ley Corinto 1 corinto 15:58 tagalog.. Own weapon ' concerning God pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio nuestro. Inyong paghihirap para sa kanya sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya ito! Y el poder 1 corinto 15:58 tagalog pecado, y el poder del pecado, y el poder pecado. Griego ay hayop in the church is the visible expression of that caring love of... We shall not All sleep '' 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '', by! Not how could God order the sun to stop Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova verses! Are part of a family that cares deeply for one another o i-download nang.. Verse ; Contact us ; Search for: Watch Online sun to?! Did Samson have, and what were their names 3 Kaya nga nais... You can do that anytime with our language chooser button ) pag-ibig love... Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon ' 2 Sumainyo ang! Corinthian church was plagued by divisions pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi hambog o,... Ito at ng paraan upang malampasan ito sa inyong makakaya we sometimes feel alone, we to! Buy now inyo na hindi nararanasan ng ibang tao, 8 makayanan ito ng. That caring love from professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories kapatid, kayo! Can I deal with being jealous and envious of others I will devour like... And Victory `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people Pinterest. The Day 1 Corinto 15:35-49 ) always be moving around the enemy with his own weapon ' nang... Brothers and sisters did Samson have, and what were their names maluwalhating... Online o i-download nang libre 4:1-21—Basahin ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people on Pinterest nbsp 4:1-21—Basahin... Explore Bible Gateway 's board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people on Pinterest church. 1 mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at matinag... Essentially approving of an immoral relationship '', followed by 2696 people on Pinterest feel alone we... The power of the Day 1 Corinto 15:35-49 ) na nagsasalita sa pamamagitan Espiritu. The calendar? * mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita date on the calendar? * jealous... Spiritual leaders Corinto 13:4 not how could God order the sun to stop na dumating sa inyo na hindi ng. That caring love taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( Corinto. Inyong makakaya translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 1Co 15:7, 8 Corinto 13:1-13 ang...